Παραδοτέα του Έργου

 • Τεκμηριωμένα μαθησιακά αποτελέσματα

  Το πρώτο παραδοτέο του έργου αφορά τον καθορισμό μαθησιακών αποτελεσμάτων, που θα ενσωματωθούν στο διαδικτυακό μάθημα ChildInMind και απευθύνεται σε όσους προσφέρουν άτυπες υπηρεσίες φύλαξης παιδιών προσχολικής ηλικίας κατ’ οίκον.

  Evidence Based Learning Outcomes Report: Download

 • Διδακτικές ενότητες & υλικά του έργου ChildInMind
 • Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα, το οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν στο δικό τους χώρο και χρόνο.

  Online Course

  Learner´s e-book: Download

 • Γνωστικοί πόροι για τους παρόχους/ φορείς του μαθήματος ChildInMind

  Εγχειρίδιο Xρήστη: Download