Výstupy projektu

 • Prieskum potrieb v oblasti vzdelávania opatrovateliek a opatrovateľov

  Tento výstup obsahuje identifikáciu vzdelávacích potrieb pre opatrovateľky a opatrovateľov starajúcich sa v domácnostiach o deti vo veku od O do 6 rokov.

  Evidence Based Learning Outcomes Report: Stiahnúť

 • ChilInMind vzdelávacie materiály

  Každá kapitola obsahuje jedinečný súbor vzdelávacích výstupov vytvorených na základe identifikovaných potrieb, vedomostí, zručností a kompetencií vyžadovaných od opatrovateliek/opatrovateľov. ChIldInMind vzdelávacie jednotky môžu byť využívané akýmkoľvek verejným či súkromným subjektom, ktorý bude poskytovať vzdelávanie.

 • Online kurz pre samoštúdium

  Kurz bude obsahovať materiály a zdroje vo forme, ktorá dostatočne rozvinie ich schopnosti. Kurz bude ponúknutý v piatich jazykoch projektového partnerstva (EN, IT, ES, EL, SK) a bude využívať MOOC (Massive Open On Line Course) platformu.

  Online kurz

  Learner´s e-book: Stiahnúť

 • Doplňujúce materiály pre poskytovateľov ChildInMind kurzov

  Doplňujúce materiály budú poskytovať informácie týkajúce sa implementácie, propagácie a realizácie vzdelávacieho programu pre relevantné organizácie ako aj informácie o tom aké zdroje budú potrebné na realizáciu vzdelávania (napr. administratívne, organizačné, právne a pod.)

  Užívateľský manuál: Download