ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

2η Συνάντηση Έργου, Πανεπιστήμιο FLORIDA, Βαλένθια, Ισπανία

Η ανασκόπηση των πρώτων οκτώ μηνών της υλοποίησης του έργου ChildInMind και η ανάπτυξη προσεγγίσεων και ιδεών για το σχεδιασμό των υλικών μάθησης και αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν για το διαδικτυακό μάθημα ChildInMind ήταν ο στόχος της 2ης συνάντησης του έργου που φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο FLORIDA, στη Βαλένθια της Ισπανίας, στις 30 Μαΐου 2017. Οι μονάδες του διαδικτυακού μαθήματος ChildInMind έχουν βασιστεί στα μαθησιακά αποτελέσματα που προέκυψαν από τις έρευνες που διεξήχθησαν σε όλες τις χώρες της Κοινοπραξίας - Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Ιρλανδία και Σλοβακία - και αποσκοπούσαν στον εντοπισμό των δεξιοτήτων και αναγκών κατάρτισης για όσους προσφέρουν άτυπες υπηρεσίες φύλαξης παιδιών προσχολικής ηλικίας κατ’ οίκον. Η τελική έκθεση ορίζει και παρουσιάζει τα μαθησιακά αποτελέσματα ChildInMind, θέτοντας τα θεμέλια για την ανάπτυξη του διαδικτυακού μαθήματος του έργου.