ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εναρκτήρια συνάντηση, Νοέμβριος 2016, University of Macerata, Ιταλία

Η εναρκτήρια συνάντηση για το έργο ChildInMind φιλοξενήθηκε από το UNIMC στην Ιταλική πόλη της Ματσεράτα, στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2016, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου.
Μετά το χαιρετισμό και την παρουσίαση της ημερήσιας διάταξης, οι συμμετέχοντες έκαναν μια εισαγωγική παρουσίαση του οργανισμού που εκπροσωπούν, σχετικά με το ρόλο τους και την αναμενόμενη συνεισφορά τους στο έργο ChildInMind. Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν παρουσιάσεις σε κάθε συνεδρία, αντιμετωπίζοντας όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην Αίτηση Υποβολής του έργου ChildInMind. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μια συνόψιση του πρώτου εξαμήνου και των επικείμενων καθηκόντων και δραστηριοτήτων, καθώς και με την αξιολόγηση της ποιότητας της συνάντησης από όλους τους συμμετέχοντες.