ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

3η Διακρατική Συνάντηση Έργου, Δεκέμβριος 2017

H 3η συνάντηση για το έργο Child In Mind φιλοξενήθηκε από τon εταίρο ECI και πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο, στις 6 Δεκεμβρίου 2017.

Στη συνάντηση οι εταίροι έκαναν μια ανασκόπηση στις δραστηριότητες του έργου που ολοκληρώθηκαν έως και τον Νοέμβριο 2017 και αναφέρθηκαν στις υποχρεώσεις που έχει ο κάθε εταίρος, σχετικά με την υλοποίηση του έργου, πριν την επόμενη συνάντηση, τον Ιούλιο 2018.

Η κοινοπραξία του έργου Child In Mind συζήτησε για την ομαδοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε μαθησιακές ενότητες, όσον αφορά τη διάρκεια, την αξιολόγηση, τις διδακτικές προσεγγίσεις, την τήρηση των συστημάτων EQF και ECVET, και την τελική έκδοση του ανοιχτού διαδικτυακού μαθήματος Child In Mind.

Η πιλοτική εφαρμογή του διαδικτυακού μαθήματος στα αγγλικά και οι αρχικές ιδέες/ προσεγγίσεις για το σχεδιασμό και τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού βιβλίου αποτέλεσαν επίσης θέματα συζήτησης.

Η επόμενη συνάντηση έργου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, Ελλάδα, στις αρχές Ιουνίου 2018.