ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πέντε εθνικές ημερίδες ενημέρωσης

Οι στόχοι των εθνικών ημερίδων ενημέρωσης είναι οι εξής:

  • Να επισημάνουν τη σπουδαιότητα των δεξιοτήτων στην κατ’ οίκον φύλαξη παιδιών ηλικίας 0-6 ετών,
  • Να τονίσουν την ανάγκη για παροχή κατάλληλης κατάρτισης για όσους ασχολούνται με την άτυπη φύλαξη παιδιών,
  • Να αποδείξει πως τα εκπαιδευτικά υλικά και το διαδικτυακό μάθημα του έργου ChildInMind μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης
  • Να ενθαρρύνει τη δικτύωση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, πρωωθώντας την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου στις υπηρεσίες παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΜΚΟ και δήμων.