Novinky

2.stretnutie medzinárodného projektového tímu, 30. máj 2017, Valencia, Španielsko

Stretnutie organizovala Univerzita FLORIDA, Valencia, Španielsko. Jeho cieľom bolo vyhodnotenie projektových aktivít realizovaných do apríla 2017 a tvorba prístupov a myšlienok pre návrh vzdelávacích materiálov, ktoré budú podkladom ChildInMind online kurzu zameraného na vzdelávanie a rozvoj zručností domácich opatrovateliek detí do 6 rokov. Jeho obsah bude postavený na výsledkoch prieskumu „Evidence Based Learning Outcomes for Informal Childminders“, ktorý bol realizovaný vo všetkých partnerských krajinách – Taliansko, Španielsko, Grécko, Írsko a Slovensko.