Novinky

3. stretnutie medzinárodného projektového tímu, December 2017, Dublin, Írsko

Stretnutie organizovala organizácia Early Childhood Ireland.

Jeho cieľom bolo vyhodnotenie projektových aktivít realizovaných do novembra 2017. Diskusia o plánovaných aktivitách bola zameraná na finálne doladenie obsahu, štruktúry a technickej stránky online kurzu. Pilotné testovanie kurzu bude realizovať Early Childhood Ireland v apríli a máji 2018.

Dôležitou súčasťou bola aj diskusia o obsahu pripravovanej e-knihy, ktorá bude účastníkom kurzu k dispozícii aj v prípade ak nebudú mať prístup na interenet.