Novinky

4. stretnutie medzinárodného projektového tímu, 11. jún 2018, Atény, Grécko

Stretnutie organizovala organizácia PROMEA

Hlavnými témami rokovania bolo vyhodnotenie aktivít realizovaných do júna 2018 - finančný manažment, vyhodnotenie pilotného testovania online kurzu, prezentácie z pilotných workshopov v Taliansku a Španielsku, prezentácia e-knihy pre študentov.

Diskusia bola zameraná aj na plánovanie budúcich aktivít - workshopy v Grécku, v Írsku, na Slovensku, príprava Príručky pre poskytovateľov vzdelávania (Knowledge Resources) a päť informačných dní, zameraných na prezentáciu ChildInMind online kurzu pre širšiu verejnosť, poskytovateľov vzdelávania, miestne samosprávy.