Novinky

5. stretnutie medzinárodného projektového tímu, 27. november 2018, Bratislava, Slovensko

Posledné medzinárodné stretnutie projektového tímu zorganizovalo Národné centrum pre rovnosť príležitostí v Bratislave.

Okrem hodnotenia predchádzajúcich aktivít a manažmentu realizovaných prezentovali členovia konzorcia výstupy z realizovaných workshopov a prezentovali svoje koncepcie a plány Informačných dní, ktoré budú organizované vo všetkých partnerských krajinách. Časť stretnutia bola venovaná prezentácii obsahu, štruktúry, príkladov a formátu užívateľskej príručky /Knowledge resources/ pre poskytovateľov vzdelávania opatrovateľov/opatrovateliek detí do 6 rokov.