Novinky

Child In Mind Informačné dni organizované v Taliansku, Španielsku, Grécku, Írsku a na Slovensku

Účelom týchto podujatí bolo Predstaviť ciele projektu a jeho výstupov- online kurzu pre jeho používateľov, zdôrazniť dôležitosť vedomostí a zručností každej opatrovateľky detí v starostlivosti o deti vo veku 0-6 rokov aj v prípade…

Pokračovanie >>

5. stretnutie medzinárodného projektového tímu, 27. november 2018, Bratislava, Slovensko

Posledné medzinárodné stretnutie projektového tímu zorganizovalo Národné centrum pre rovnosť príležitostí v Bratislave. Okrem hodnotenia predchádzajúcich aktivít a manažmentu realizovaných prezentovali členovia…

Pokračovanie >>

Päť workshopov organizovaných v máji-júni 2018 v Taliansku, Španelsku, Grécku, Írsku a Slovensku

Cieľom workshopov bolo prostredníctvom prezentácií vzdelávacích materiálov, cieľov a aktivít projektu získať od účastníkov spätnú väzbu. Ich pripomienky a komentáre boli zapracované do finálnej…

Pokračovanie >>

4. stretnutie medzinárodného projektového tímu, 11. jún 2018, Atény, Grécko

Stretnutie organizovala organizácia PROMEA Hlavnými témami rokovania bolo vyhodnotenie aktivít realizovaných do júna 2018 - finančný manažment, vyhodnotenie pilotného testovania online kurzu, prezentácie z pilotných workshopov v Taliansku…

Pokračovanie >>

3. stretnutie medzinárodného projektového tímu, December 2017, Dublin, Írsko

Stretnutie organizovala organizácia Early Childhood Ireland. Jeho cieľom bolo vyhodnotenie projektových aktivít realizovaných do novembra 2017. Diskusia o plánovaných aktivitách bola zameraná na finálne doladenie obsahu, štruktúry…

Pokračovanie >>

2.stretnutie medzinárodného projektového tímu, 30. máj 2017, Valencia, Španielsko

Stretnutie organizovala Univerzita FLORIDA, Valencia, Španielsko. Jeho cieľom bolo vyhodnotenie projektových aktivít realizovaných do apríla 2017 a tvorba prístupov a myšlienok pre návrh vzdelávacích materiálov, ktoré…

Pokračovanie >>

Úvodné stretnutie, November 2016, Univerzita Macerata, Taliansko

Úvodné stretnutie k projektu organizovala Univerzita Macerata (UNIMC) v novembri 2016. Zúčastnili sa ho zástupcovia všetkých projektových partnerov. Stretnutie bolo zamerané na predstavenie organizácií a ich úloh pri realizácii…

Pokračovanie >>