Novinky

Child In Mind Informačné dni organizované v Taliansku, Španielsku, Grécku, Írsku a na Slovensku

Účelom týchto podujatí bolo

  • Predstaviť ciele projektu a jeho výstupov- online kurzu pre jeho používateľov, zdôrazniť dôležitosť vedomostí a zručností každej opatrovateľky detí v starostlivosti o deti vo veku 0-6 rokov aj v prípade neformálnej starostlivosti.
  • Poukázať na to ako ChildInMind online kurz a otvorené vzdelávacie zdroje môžu prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o deti.
  • Podporovať zakomponovanie online vzdelávania do každodenných služieb poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy, mimovládnych organizácií, či obcí.

Informačných dní vo všetkých partnerských krajinách, sa zúčastnilo viac ako 300 účastníkov.