Novinky

Úvodné stretnutie, November 2016, Univerzita Macerata, Taliansko

Úvodné stretnutie k projektu organizovala Univerzita Macerata (UNIMC) v novembri 2016. Zúčastnili sa ho zástupcovia všetkých projektových partnerov. Stretnutie bolo zamerané na predstavenie organizácií a ich úloh pri realizácii projektu.Výstupom stretnutia je pracovný plán s konkrétnymi aktivitami každého člena projektového konzorcia.