Novinky

3. stretnutie medzinárodného projektového tímu, December 2017, Dublin, Írsko

Stretnutie organizovala organizácia Early Childhood Ireland. Jeho cieľom bolo vyhodnotenie projektových aktivít realizovaných do novembra 2017. Diskusia o plánovaných aktivitách bola zameraná na finálne doladenie obsahu, štruktúry…

Pokračovanie >>

2.stretnutie medzinárodného projektového tímu, 30. máj 2017, Valencia, Španielsko

Stretnutie organizovala Univerzita FLORIDA, Valencia, Španielsko. Jeho cieľom bolo vyhodnotenie projektových aktivít realizovaných do apríla 2017 a tvorba prístupov a myšlienok pre návrh vzdelávacích materiálov, ktoré…

Pokračovanie >>

Úvodné stretnutie, November 2016, Univerzita Macerata, Taliansko

Úvodné stretnutie k projektu organizovala Univerzita Macerata (UNIMC) v novembri 2016. Zúčastnili sa ho zástupcovia všetkých projektových partnerov. Stretnutie bolo zamerané na predstavenie organizácií a ich úloh pri realizácii…

Pokračovanie >>